Amaca Yönelik İnovasyon (Purpose Driven Innovation-PDI) - Archerson

Amaca Yönelik İnovasyon (Purpose Driven Innovation-PDI)


Kaygısızdan, bilinçli tüketiciliğe geçtik!

Daha sürdürülebilir, kapsayıcı tüketime geçiş trendlerin trendidir. 2022-2030 çok önemli ve dönüşümsel olacak. Ayrıca gelecek odaklı markalara on yılın anlamlı inovasyon fırsatlarını da getirecek. PDI, profesyonellere ve daha geniş dünyaya anlamlı iş fırsatlarını belirleme ve bunlara göre hareket etme konusunda rehberlik etmek için tasarlanmış analitik bir metodolojidir. 10 yılı aşkın bir süredir bu çerçevenin temel unsurları kullanılmaktadır.

Ezici dünyayı keşfetmek ve buna göre hareket etmek için anlamlı fırsatlarla dolu bir dünya olarak anlayarak ve sunarak, markalarda, ajanslarda, kuruluşlarda, hükümetlerde ve nihayetinde herkeste daha sürdürülebilir inovasyon faaliyetleri yürütmek PDI’ın nihai amacıdır.

 

PDI aşağıdaki konularda yardımcı olmak için tasarlanmış uçtan uca bir metodolojidir:

 • İnovasyon yoluyla fark yaratmak,
 • Sıkıntıyı fırsata çevirmek,
 • Müşteri beklentilerini tahmin etmek ve beklentileri karşılamaktan ziyade onları belirlemek.

PDI metodolojimiz, mevcut trend odaklı inovasyon ilkelerimize dayanan ‘Dört Trend Temelini’ kullanır. Anlamlı bir fırsat yani ‘tatlı nokta’ keşfetmek için dört temel ilke şunlardır:

 • Temel ihtiyaçlar
 • Değişimin sürücüleri
 • Yenilik
 • Etki

amaca yonelik inovasyon pdi 2

PDI: Takip Etmemiz Gereken Kurallar

Anlamlı bir fırsatı analiz etmek için “Doğal Adım Çerçevesi” aracılığıyla inceleriz. Gerçekten sürdürülebilir ve amaca yönelik bir yenilik, aşağıdaki “kurallara” uymalıdır:

 • Topraktan çıkarmayın.
 • Zararlı maddeler üretmeyin.
 • Doğayı bozmayın.
 • İnsanları fazla çalıştırmayın. (Sağlık)
 • Herkesin sesi önemlidir. (Kapsayıcılık)
 • İnsanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olun. (Güçlendirme)
 • Ayrımcılık yapmayın. (Adillik/Adalet)
 • Çeşitliliği kutlayın.

amaca yonelik inovasyon pdi 3

Amaç, inovasyonun kendisi için gerekli bir bileşen olmasa da, organizasyonlarda yenilikçi kültürü teşvik etmede yine de önemli bir itici güçtür. Basitçe kârlı olma hedefi üzerinde itici bir misyon olarak tanımlanan bir amaç duygusu, şirketlerin çevrelerini daha iyi anlamalarına, daha fazla fikir ve öneri üretmelerine ve işletme içindeki inovasyonun kalitesini ve niceliğini genel olarak iyileştirmelerine yardımcı olur.

Çoğu iş lideri, bir şirket amacına sahip olmanın önemi konusunda hemfikirdir, ancak çok azı, işlerini amaca yönelik bir şirket haline getirmenin gerçekten farkındadır. Amacın inovasyonda etkili olması için, temel iş hedefleriyle uyumlu olması ve tüm organizasyon genelinde karar vermeyi yönlendirmesi gerekir. Yöneticiler ve çalışanlar bunun ne olduğunu bilmeli, onu nasıl ifade edeceklerini ve ileteceklerini bilmeli ve bu amaca hizmet etmek için harekete geçmek adına yetkilendirilmelidirler.

Şirketler, yöneticiler ve çalışanlar arasında konuşma hatlarını açan ve teşvik eden anlamlı adımlarla bu dengesizliği düzeltebilir. Şirketler, çalışanların “İşim neden önemli?” ya da “İşim kişisel değerlerim ve isteklerim ile nasıl örtüşüyor? sorularına cevap vermelerine yardımcı olarak bireyleri kuruluş için daha büyük bir fark yaratmaları adına güçlendirebilir.

Sizler için bazı yararlı ipuçları:

amaca yonelik inovasyon pdi 4

Müşteri ve çalışan hikayeleri aracılığıyla; işi, hizmete bağlayın.

Çalışanlar, kuruluşlarının başkalarının hayatlarında nasıl bir fark yarattığını görmek ister. Müşteri ve meslektaş referanslarını kullanmak, işe insan unsurunu getirdiği için bu kişisel bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olabilir.

 

Neyse ki çoğu şirketin harika hikayeleri var; sadece bu hikayelerin şahsen söylenmeleri gerekir. Yöneticilerin düzenli olarak müşteri geri bildirimlerini ve vaka çalışmalarını paylaşmalarını sağlayın veya çalışanlarınızla konuşmaları için birkaç müşteriyi sıradan bir öğle yemeğine davet edin. Harika çalışan katkılarını vurgulayın ve iş deneyimlerini meslektaşlarıyla kişisel olarak paylaşmalarını sağlayın. Ve şirketin lideri olarak, ekibiniz büyük veya uzaksa, yüz yüze veya bir konferans görüşmesi/kayıtlı video aracılığıyla, ekiple düzenli olarak yüz yüze görüşme yaptığınızdan emin olun.

amaca yonelik inovasyon pdi 5

Çalışanlara işlerini yaparken biraz esneklik tanıyın.

 

İşinize, yalnızca para için yaptığınız bir şey olarak değil de, ilgilendiğiniz zanaat olarak baktığınızda, işinize daha yüksek bir amaç ve bağlılık duygusu verirsiniz. Yale Profesörü Amy Wrzesniewski, en mutlu ve en etkili hastane çalışanlarının, esasen kendilerine verilen işten yapmak istedikleri işi yaratan “iş işçiliği” yapan kişiler olduğunu keşfetti.

 

Bazıları bunu, koma hastalarının beyinlerini simüle etmek için resimleri yeniden düzenleyerek yaptı; diğerleri, hastaların durumunu en az tahriş edecek temizlik kimyasallarını öğrenmeye zaman ayırdı. Aslında bu iş tanımları için gerekli değildi; bunu sadece başkalarına hizmette mükemmellik arayışı içinde yaptılar.

Şirketler, çalışanlara işlerinin en sevdikleri yönlerine “sahip olma” esnekliği vererek, kendi ekipleri içinde iş yaratmayı teşvik edebilir ve etmelidir. Bu, bir çalışanı şirketin kullandığı belirli bir yazılım türünde uzman olmaya teşvik etmek veya çalışanların şirket için yan projeler yürütmesine izin verecek kadar ileri gitmek olabilir. Yöneticilerin, iş yaratmanın şirket için faydalı olmasını, daha büyük amacına hizmet etmesini ve zaman veya kaynak israf etmemesini sağlamak için yol gösterici bir güç olarak hareket etmesi gerektiğini unutmayın.

amaca yonelik inovasyon pdi 1

İşe alma stratejinize amacı aşılayın.

 

Araştırmalar, işverenlerinin amaçlarıyla güçlü bir bağlantı hisseden çalışanların bir şirkette kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yalnızca doğru becerilere sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda şirket amacınızın gerektirdiği değerleri paylaşan kişileri işe almak mantıklıdır.

 

Ancak bu değerlerin varsayılmasına izin vermeyin. Şirket liderleri, İK ve işe alım görevlilerinin özellikle ne aradıklarını anlamaları için şirketin amacını ve değerlerini yazılı olarak ifade etmelidir. Örneğin, amacı dünyadaki karbon ayak izinizi azaltmak olan bir eko-moda markasıysanız, arayabileceğiniz değerler arasında sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluğa odaklanma ve adil ticaret taahhüdü sayılabilir.

 

Sonuç olarak, mevcut ve potansiyel çalışanların işlerinde anlam bulmalarına yardımcı olmak, işin doğasını değiştirmek değil, onun hakkında nasıl düşündüklerini etkilemekle ilgilidir. Ve bununla başarılı olmak için, iş stratejinizin merkezine amacı koymanız gerekecek.

 

 

Yorum Yap