Beyin Fırtınası - Archerson

Beyin Fırtınası


BEYİN FIRTINASI NEDİR? Beyin fırtınası her konu ile ilgili yapılabilmesiyle birlikte, bir grup insanın bir araya gelmesiyle ya da kişinin kendi başına gerçekleştirmesiyle oluşan, tartışmalara ve eleştirilere yer vermeyen, bir sonuca ulaşmayı hedefleyen düşünce üretme etkinliğidir. Beyin fırtınasından sonra yapılması gereken ise esas çözüme ulaşabilmektir. BEYİN FIRTINASI NASIL UYGULANIR? Beyin fırtınası sırasında var olan tüm kişilerin kendilerini rahat hissetmeleri oldukça önemlidir çünkü bu etkinlikte ulaşılmaya çalışılan ilk hedef herkesin bir konu hakkında fikirlerini rahatça ifade edebiliyor olmasıdır.Kişi sayısının çok fazla olmaması, beyin fırtınası sürecinin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için gereklidir. Bir konu ile ilgiliyapılan her yorum, hoşgörü ile karşılanır ve bununla birlikte diğer kişilerin de fikir alışverişinde bulunmaları beklenir. Farklı fikirlerin varlığı ile birlikte kişiler, diğer bakış açılarını ve fikirleri görmüş ve analiz etmiş olur. Kişiler fikirlerinden dolayı yargılanmamalı ve eleştirilmemelidir. Böyle bir durumda beyin fırtınasından çok, bir tartışma ve münazara ortamı elde edilmiş olunur. BEYİN FIRTINASINDAN ÇIKARILABİLECEK OLUMLU SONUÇLAR NELERDİR ? Bireysel veya grup içinde yapılan beyin fırtınasıyla birlikte, eğer şirket için yapılan bir beyin fırtınası etkinliği ise hem şirket çalışanları hem de şirket için oldukça fazla avantajları vardır. Çünkü beyin fırtınası farklı fikirlerin ortaya atılıp onlar hakkında düşünülmesiyle birlikte, yenileşmeye ve değişmeye de olanak sağlar. Böylece eğer şirket içinde yanlış giden veya çalışanları huzursuz eden bir durum varsa yapılan beyin fırtınası ile beraber bu durumlar giderilmiş olur ve yapılan işten yüksek verimlilik sağlanır. Grup içinde beyin fırtınası yapılabileceği gibi bireysel olarak da beyin fırtınası yapmak mümkün. Eğer eleştirilmekten ve anlaşılamamaktan çekiniyorsanız ya da hakkında düşüneceğiniz konu kendi hayatınızla ilgiliyse yalnızken beyin fırtınası yapmak iyi bir tercih olabilir. Burada önemli olan, sessiz ve kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir ortama geçmektir. Beyin fırtınasınının olumlu katkıları şu şekildedir :

✦ Yeni bakış açılarını görmenizi sağlar.

✦ Problemleri analiz etme ve bunları çözümleme kabiliyetiniz gelişir.

✦ Fikirlerinizden dolayı yargılanmaktan çekinmezsiniz.

✦ Yaratıcılığınızda gelişme sağlar.

✦ Konfor alanınızdan çıkmanızı sağlar.

✦ Beyin fırtınasında dile getirilen eksikler giderilir ve ileriye göre planlamalar yapılır.

✦ Yeni fikirlerin üretilmesinde ve hayata geçirilmesinde yardımcı olur.

Böylece, gerçekleştiren beyin fırtınası ile birlikte hem bireysel hem de sosyal bir şekilde fayda sağlamış olursunuz.

Yorum Yap