Değişimin Parçası Olmak - Archerson

Değişimin Parçası Olmak


“Değişimin Parçası Olmak” temasıyla oluşturduğumuz karma sergimiz modern yaşamın kaosu içerisinde sanatla iş dünyasını buluşturarak adeta eser sergilenmesi hususundaki değişimin de altını çizerken, değişimi çevre üzerinden inceleyen bir proje olma özelliği taşır. Çevredeki değişimden bahsederken çevrenin insan üzerindeki etkisinden bahsetmemek de mümkün olmadığından genel itibariyle “insanı” içinde barındıran bu tema eminiz ki herkesin kendinden bir şeyler bulacağı ya da kendine bir şeyler katacağı bir sergi olma özelliği gösterecek.

Resim2

Bu sergiyi özel kılan en önemli unsursa sanatın getirdiği estetik kaygıyı kendi bünyesinde barındırırken aynı zamanda topluma ve çevreye katkıda bulunma telaşı içerisinde oluşturulmuş olmasıdır. Projeye katılan her sanatçı eserlerinden elde edecekleri gelirin bir kısmını kendi gönüllülükleri esasında ÇEDBİK’e bağışlayacak ve söz konusu derneğimiz elde edilen geliri çevre odaklı bir proje için kullanarak dünyanın daha iyi bir yer olması için çabalayacaktır.

Resim3

Sanata, çevreye ve insana katkıda bulunma vizyonu taşıyan projemiz umuyoruz ki görmek istedikleri değişimin parçası olan insanlara ilham vererek hayata dair umutları canlandırır ve devamlılığını sağlar.

Resim4

Sanatla, yeşille ve sevgiyle kalın.

Resim5

Sanatçılar: Mehmet Babat, Baysan Yüksel, Nursun Hafızoğlu, Ekber Sursal, Kemal Kara, Sevil Kuranel, Hazal Özdemir, Nazlı Kocaçınar, Cem Demirel, Fulya Okbay, Faruk Özcan, Linanil, Işıl Acar, Mustafa Turhan

Proje Sorumlusu ve Küratör: Gamze Aliustaoğlu

 

Yorum Yap