DIŞA DÖNÜK VE İÇE DÖNÜK ÇALIŞANLARI NASIL YÖNETMELİ? - Archerson

DIŞA DÖNÜK VE İÇE DÖNÜK ÇALIŞANLARI NASIL YÖNETMELİ?


İş yaşamında başarıyı etkileyen faktörlerden en önemlisi hiç kuşkusuz ki “kişilik yapısı”dır. İnsanlar kişilik yapılarına uygun olan işleri tercih ettiklerinde başarı oranlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Çoğu insan yeni bir iş ortamına girdiğinde bir onay işareti almadan, kendini güvende hissedene kadar geri planda durmayı tercih eder. Ancak bu durum “dışa dönük” kişilik yapısına sahip kişiler için geçerli değildir. Dışa dönük insanlar; sosyalleşmekten, göz önünde olmaktan zevk alan ve ister iş ister sosyal hayat olsun kendilerini ön plana çıkarma eğiliminde olan insanlardır. Aynı zamanda iş yaşamında yaratıcı, üretken ve sabırsızdırlar. Bu yüzden dışa dönük kişilik yapısına sahip çalışanların direkt olarak işe dalmalarına izin verin. İşler konusundaki coşkulu ve hevesli tutumlarını teşvik edin. Dışa dönük insanlar kendilerini konuşarak iyi bir şekilde ifade etmektedirler. Hatta konuşurken düşünmektedirler. Bu yüzden konuşmalarına izin verin ve zaman tanıyın. Fikirlerini ve önerirlerini dinleyin. Bu karakter yapısındaki insanlar genelde aynı anda çok şeyi yapma ve düşünme eğilimindedirler. Çoklu iş yapma girişimlerine olanak sağlayın. Özgürlüklerine düşkün oldukları için bağımsızlık anlayışlarına saygı gösterin.

İçedönük insanlar için grup çalışmasını gerektiren işlerden vazgeçin. İnsanlarla etkileşimde olmak tabiî ki iyi bir şey ama herkes kişilik yapısına göre öğrenmekte ve çalışmaktadır. Grup içinde kendini gösteremeyen içe dönük bir insanın motivasyonu da başarısı oranı da düşecektir.

İçe dönük insanlar eylem insanı olmaktan çok düşünme insanlarıdır. O yüzden işlerle ilgili konularda iletişimde hemen onlardan cevap beklemeyin ve düşünmeleri için izin verin. Karar alma süreçlerinde, hemen yanıt beklemek yerine zaman tanıyın. İçe dönük insanların özeline ve yaşam tarzına saygılı olun bu konuda çok kırılgan ve hassas olabilirler. Grup çalışmasına uygun olmamaları onların kişisel tercihi değil yapılarının getirdiği doğal bir durumdur. Ancak bu durumu bir dezavantaj unsuru olarak görmek yerine iş motivasyonunu artırmak için takdirle karşılayın. İçe dönük insanlar bir konu hakkında derinlemesine düşünerek, analiz ve karşılaştırmalar yaparak, konsantre olarak öğrenme eğilimindedirler. Bu eğilimlerini eleştirmeden kendi hızlarında öğrenme ve iş yapma şekillerini onaylayın.

Unutmayın ki bahsi geçen bu iki farklı grubun idaresi farklı metodlar gerektirir. Bir lider olarak sizin ilk yapmanız gereken ise doğru tesbitleri yaparak, doğru insanları doğru işlere kanalize etmektir. İş yapış tarzı nasıl olursa olsun, iş arkadaşlarınızı yönlendiriş biçiminiz sizin liderlik yeteneğinizi belirler. Peki siz hangi karaktersiniz? Yoksa tam ortada mısınız? Bu da ayrı bir blog konusu olarak ilerde inceleyeceğimiz başlıklardan olacak.

Yorum Yap