Her Girişimcinin Bilmesi Gereken 20 Muhasebe Terimi - Archerson

Her Girişimcinin Bilmesi Gereken 20 Muhasebe Terimi


Her sektörde mutlaka ve mutlaka bilinmesi gereken anahtar terimler vardır. Bu terimleri fazlaca duysak bile bazen anlamlarını cümleden çıkarmak ya da tahmin etmek zorunda kalabiliriz. En kötüsü ise sanki konuşmayı anlamış gibi gülümsemek ve kafa sallamak zorunda kalmaktır.

Böyle durumlardan kaçınmak için sektörlere özel olarak hazırladığımız içerikleri takipte kalın!

muhasebe terimleri 1

1) BİLANÇO

Bilanço, bir şirketin mali durumunu belirli zamanlarda, genellikle çeyreğin veya mali yılın sonunda belgeler. Bilanço, varlıkları, borçları ve öz sermayeyi içerir ve muhasebe denklemini takip eder:

Varlıklar = borçlar + özkaynak

Sol taraf size sahip olduklarınızı bırakır, sağ taraf ise borçlu olduklarınızı gösterir. Varlık değerleriniz, borçlarınızın ve özkaynaklarınızın değerlerine eşit olmalıdır.

 

2) VARLIKLAR

Varlıklar, sahiplerinin varlıkların gelecekteki nakit akışı yaratmasını beklediği, işletmelerin kontrol ettiği kaynaklardır. Örnekler envanter, ekipman ve araziyi içerir.

3) YÜKÜMLÜLÜKLER

Yükümlülükler, bir işletmenin başka bir işletmeye borçlu olduğu, genellikle para toplamı olan borçlardır. Örnekler tedarikçilere ödenecek giderleri, ödenecek hesapları ve işletme kredilerini içerir.

 

4) ÖZKAYNAK

Öz sermaye (SE), borçları ödeyen varlıkların tasfiyesi durumunda size bir şirketin net değerini söyler. Özkaynakları hesaplamak için toplam borçları varlıklardan çıkarın:

 

Özkaynak = toplam varlıklar−toplam yükümlülükler

 

5) GELİR TABLOSU

Gelir tablosu, işletmenin çeyrek veya yıl gibi bir dönemdeki performansını gösterir. Gelir ve giderlere odaklanan gelir tablosu, bir şirketin kar veya zararını gösterir.

 

6) GELİR

Gelir, bir işletmenin faaliyetlerinden ve faaliyetlerinden elde edilen geliri ifade eder. Geliri hesaplamanın bir yolu, bir ürünün fiyatını satılan miktarla çarpmaktır.

 

7) GİDER

Gider, kamu hizmetleri, maaşlar, hammaddeler ve bir şirketin işletmeyi yürüttüğü diğer kalemler için harcanan parayı ifade eder.

 

8) KAR

“Net gelir” veya “sonuç” olarak da bilinen kârınız, bir işletmenin kazandığı ve harcadığı arasındaki farkı gösterir. Toplam gelirden toplam giderleri çıkararak elde edilen karı hesaplayın.

 

Kar = toplam gelir – toplam gider

 

9) NET ZARAR

Kâr denklemini kullanarak, bir işletmenin net zararını veya toplam giderlerin toplam geliri aştığı ve farkın negatif olduğu zamanı hesaplayabilirsiniz.

 

10) NAKİT AKIŞ TABLOSU

Nakit akışı tablosu, belirli bir dönemde bir şirket tarafından üretilen (giriş) veya kullanılan (çıkış) nakdi ölçer. Nakit akışını işletme, yatırım veya finansman faaliyetleri altında sınıflandırın.

 

11) KAR MARJI

Üç tür kar marjı vardır: brüt kar, net kar ve faaliyet kar marjı. Kârı gelire bölerek kâr marjlarınızı hesaplayın. Kâr marjları, bir şirketin büyüme potansiyelini gösterir ve her bir satış dolarının ne kadarının kâra dönüştüğüne yanıt verir.

 

Kar marjı = (kar / gelir) x %100

 

Not: Daha fazla gelir, her zaman daha yüksek marjlar ve satışlardan elde edilen daha fazla kâr anlamına gelmez.

 

12) YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ (ROI)

Yatırım Getirisi (ROI), bir şirketin yatırımlara ne kadar harcadığına göre performans verimliliğini ölçen bir orandır. Net karı yatırım maliyetinden bölerek yatırım getirisini hesaplayın.

 

ROI = (net kar / yatırım maliyeti) x %100

 

13) DEĞİŞKEN MALİYET

Değişken maliyetler üretimle orantılı olarak değişir. Örneğin, satın alınan birim sayısı ile hammadde maliyeti artar.

 

14) SABİT MALİYET

Değişken maliyetlerden farklı olarak, üretimdeki değişikliklerden bağımsız olarak sabit maliyetler aynı kalır. Örneğin, bir şirket aynı tutarı aylık kira olarak öder.

 

15) NAKİT AKIŞI

Nakit akışı, bir işletmenin faaliyetleri yoluyla üretilen (veya kaybedilen) nakit miktarının bir ölçüsüdür. Net kâr, nakit dışı giderleri (amortisman gibi) içerdiğinden ve bazı nakit kullanımlarını (yeni ekipman için sermaye harcamaları veya ödenmemiş borcun geri ödenmesi gibi) hariç tuttuğundan, net kârdan farklıdır.

 

16) İŞLETMEDEN İŞLETME (B2B)

B2B işlemleri, bir şirket başka bir şirkete mal veya hizmet sattığında gerçekleşir.

 

17) İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE (B2C)

B2C işlemleri, bir şirket son kullanıcılara mal veya hizmet sattığında gerçekleşir.

 

18) EN İYİ UYGULAMA

En iyi uygulamalar, sonuçları en etkili şekilde nasıl ürettikleri konusunda bir görevi yürütmek için standart yöntemler olarak kabul edilir.

 

19) GÜVERTE

Bu terim genellikle bir PowerPoint sunumunu tanımlamak için kullanılır. Bunu PowerPoint slaytlarının bir “destesi” olarak düşünebilirsiniz.

 

20) TESLİM EDİLİR

Teslimat, bir projenin sonunda müşteriye verilen nihai bir üründür. Bir çıktı, desteleri, araştırmaları ve finansal modelleri içerebilir.

 

Umuyoruz bu içeriğimiz herhangi bir konuşma sırasında içinizden “Ay umarım bana soru gelmez!” endişesini atmanıza yardımcı olur. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere!

 

Not: Biz bu yazıyı paylaşmak üzereyken muhasebe departmanımız masamıza üzerinde “Tediye Makbuzu” yazan bir kâğıt bıraktı. Biz bu nedir diye düşünürken siz de aynı şeyi yaşamayın diye yazımıza ufak bir bonus olarak bunu eklemek istedik 🙂

20+1) TEDİYE MAKBUZU

Bir işletmenin başka bir şirketten satın aldığı mal veya hizmet için ödedikleri ücretin resmî belgesidir. Tediye makbuzunu, ödemeyi yapan taraf kesmektedir. Tahsilat işlemi çek veya nakit fark etmeksizin tediye makbuzu kesilebilir.

Yorum Yap