İnovasyon ve Gelişim 101: Tanımlar - Archerson

İnovasyon ve Gelişim 101: Tanımlar

inovasyon

En yeni 101 serimizde inovasyon ve gelişimi tanımlarken bu iki olgunun etkilerini de inceleyeceğiz. İnovasyon ve gelişim nedir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu olgularla nerelerde karşılaşıyoruz ve hayatımızın hangi alanlarını etkiliyorlar? Gibi sorulara da yanıt bulacağımız bu seriye çok yeni bir kelime olmayan ama etkilerini yeni gösteren bir kelime olan inovasyonu tanımlayarak başlıyoruz.

İNOVASYON VE GELİŞİM 101: TANIMLAR

En yeni 101 serimizde inovasyon ve gelişimi tanımlarken bu iki olgunun etkilerini de inceleyeceğiz. İnovasyon ve gelişim nedir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu olgularla nerelerde karşılaşıyoruz ve hayatımızın hangi alanlarını etkiliyorlar? Gibi sorulara da yanıt bulacağımız bu seriye çok yeni bir kelime olmayan ama etkilerini yeni gösteren bir kelime olan inovasyonu tanımlayarak başlıyoruz.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon yeni ve yaratıcı fikirlerin ekonomik alanlara uygun hale getirilerek uygulanmasıdır. Yani gözle görülür sorunlara ya da ihtiyaçlara yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler sürecidir. İnovasyonun amacı her ne kadar sorun çözümü ya da ihtiyaç karşılama olursa olsun bu süreç liderler tarafından oldukça sancılı geçebilir ve inovasyonun uygulanacağı yerde dirençle karşılaşılabilir. Bu durum öncelikle bireylerin değişimden korkmasına bağlıdır. İş dünyasında bilinmeyenle karşılaşmak çalışanlar için çoğu zaman istenmeyen bir durumdur. Bu sebeple inovasyon liderlerinin inovasyon sürecini çok iyi yönetmesi gerekir. Bu sürecin dört adımı vardır.

Eğer inovasyon sürecinin adımlarını detaylı bir şekilde anlatacak olursak:

  1. Tanımlama
  2. Fikir Üretme
  3. Geliştirme
  4. Uygulama

tanımlama

 1.Adım: Tanımlama

Tanımlama bir keşif sürecidir. Neyin değişmesi gerektiğine dair yapılan kolektif bir çalışmadır. Bu adım aslında şirketlerin problemlerini gördükleri adımdır. Bu adımda herkesin durumu aynı algılamasını sağlamak inovasyon liderinin görevidir. Problemin iyice anlaşılması gerekir fakat probleme gereğinden fazla vakit ayırmak da bu adımda sıkışıp kalmanıza ve projenin felce uğramasına sebebiyet verebilir.

fikir üretme

 2.Adım: Fikir Üretme

Bu adım fikir üretme ve çözüm bulma adımıdır. Lider olarak çözümün mümkün olduğuna dair kolektif bir algı yaratmanız gerekir. Bu adıma yeteri kadar zaman ayırılması çok önemlidir. Herkesin aklına gelebilecek fikirler yerine alışılmışın dışında uzun vadeli çözümler üretilmesi ve bu sürecin yönetilmesi inovasyon liderinin görevidir. Bu adımda dikkat edilmesi gerekilen bir diğer şey de çözümün kapsamı hakkında gerçekçi olmak ve asıl probleme odaklanmaktır.

gelistirme

 3.Adım: Geliştirme

Bu aşamada problemin çözümü için bulduğunuz fikirlerin prototipler, deneyler yoluyla test edilerek geliştirilmesine odaklanmanız gerekir. Sürekli farklı fikirler ortaya sunmak yerine bir fikri geliştirmeniz ve bunun şirket genelinde kabul görmesi için iş birliklerinde bulunmanız önemlidir. Fikrin geliştirilmesi aşamasında fikri konsepte göre uyarlamanız gerekebilir.

uygulama

 4.Adım: Uygulama

Uygulama aşaması problemin çözümünün uygulandığı yani fikrin hayata geçtiği aşamadır. Bu aşama aynı zamanda öğrenme ve uyarlama aşamasıdır. Bu aşamada önemli olan inovasyonu hedefe uygun tutmaktır. Bu da bazı uyarlamalar gerektirebilir. Dikkat etmeniz gereken şey uygulama aşamasına çok hızlı geçmemektir. Çok iyi anlaşılmamış (tanımlama), herkesin aklına gelebilecek (fikir üretme) kısa vadede işe yarıyor gibi gözüken klasik çözümler (geliştirme) uygulama aşamasında başarılı bir inovasyon sonucu vermez.

Tüm bunlardan sonra ekibinizle “İnovasyonun en zor kısmı hangisiydi?”, “Kurum içindeki inovasyon kültürü inovasyonu ne derece engelliyor ya da destek oluyor?”, “Hedefi belirlenmiş inovasyon için yeni bir yeteneğe ya da farklı bir araca ihtiyaç duyuluyor mu?” gibi sorulara yanıt vererek gelecekteki gelişimler ve değişimler için kendinize bir yol haritası çıkarabilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki inovasyon olmadan gelişme sağlanamaz ve gelişme olmadan herhangi bir sektörde tutunmak imkansızdır. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle ve bazı meslek tanımlarının değişmesi ve bazı mesleklerin yok olmasıyla birlikte dünya bambaşka bir düzene kucak açıyor. Bu hususta dışarıda kalmamak ve zamanın getirilerine karşı ayakta durabilmek için benimsemeniz gereken inovasyon kültürünü oldukça iyi anlamanız gerekir.

Serimizin bir sonraki yazısında inovasyon ve gelişimin uygulamalarını incelerken birkaç eğlenceli projeyi de sizlere anlatıyor olacağız. O zamana dek inovasyonla kalın!

Yorum Yap