İnovasyon Ve Gelişim 101: Uygulamalar - Archerson

İnovasyon Ve Gelişim 101: Uygulamalar


Bir önceki serimizde inovasyon ve gelişime dair tanımları incelemiştik. Bu yazımızda ise aslında farkında olmadan bu iki kavramın hayatımızda ne denli büyük bir yeri olduğunu ve sektör öncülerinin bu iki kavrama dair aldıkları aksiyonları inceleyeceğiz.

Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu en basit anlatımıyla, bireylerin gerek günlük gerekse profesyonel hayatında hali hazırda kullandığı ürünlerin geliştirilerek faydasının arttırılmasıdır. Burada anahtar olan nokta, ürüne değer katmaktır. Hem ürünün mevcut segmentindeki iyileştirmeler hem de ürüne tamamen yeni bir özellik katmak olabilir. Elektrikli diş fırçaları bu tür için örnek olarak kullanılabilir.

Pazarlama İnovasyonu

Pazarlama inovasyonu bir ürünün ya da hizmetin pazar başarısının arttırılması adına yürütülen her türlü faaliyete denir. İnovasyonun asıl görev ve misyonunun pazar başarısı olduğu düşünülürse, inovasyon pazarlamasının inovasyon sürecinde son derece önemli bir rol oynadığı ortaya çıkar. Ürünlerin ve hizmetlerin satılması adına yürütülen çalışmalar pazar çalışması olduğundan belki de inovasyonun en önemli olduğu kısım pazarlamadır. Pazarlama inovasyonuna örnek verecek olursak; örneğin bir şampuan reklamını düşünün. Bu reklamda kişiler iki elini kullanarak şampuan şişesini açabilirler. Fakat bebeklerin kullanacağı bir şampuanın reklamı çekilirken kişilerin iki ellerinin de boş olması gerekir. Çünkü bebekleri yıkamak zor ve stresli bir iştir. Bu sebeple bazı bebek şampuanları kapaklı değil de pompalı şekilde yapılırlar. Böylelikle kullanımı kolaylaşır ve pazarlama inovasyonu gerçekleştirilmiş olur.

Hizmet İnovasyonu

Her kuruluş tüketicisine fiziksel olarak tutabileceği bir ürün sunmak durumunda değildir. Hizmet inovasyonu, müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılmasını içeren inovasyon türüdür. Hizmet inovasyonu, müşteri deneyimi etrafında şekillenir ve hizmetle ilgili yenilikler gerçekleştirir. Bu alandaki yenilikler, ister kullanımını kolaylaştırarak, ister gözden kaçan işlevselliği vurgulayarak veya yaygın sorunları gidererek, ürün veya hizmetlerin özelliklerini geliştirmeye yöneliktir.

Organizasyonel İnovasyon

Sürekli iyileştirme ve yeni çözümlerin geliştirilmesi üzerinde odaklanan organizasyonel inovasyon yönetimde ve organizasyonda da yenilikler gerekleştirir. Yıllardır süregelen organizasyonel işlevlerin yeni ve modern yaşamın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesi ve süreklilik kazanması adına organizasyonel inovasyon büyük önem taşır.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli, firmanın tüketiciye sunduğu ürün ya da hizmeti nasıl ulaştırdığı ve bundan nasıl bir gelir elde ettiği ile ilgili bir olgudur. Hizmetin sunulması hususunda geliştirilen yeni method ve yöntemler iş modeli inovasyonu kapsamına girer. Hizmet inovasyonuyla çok benzer olan bu inovasyon alanında asıl önemli olan şeyin stratejiyi geliştirmek olduğu unutulmamalıdır.

Genel olarak inovasyon türlerinden yukarıda bahsettik. Şimdi dünyada son zamanlarda teknoloji etkisiyle birlikte oldukça dikkat çekici birkaç inovasyonu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Dünyadan İnovasyon Örnekleri

Tekrar Kullanılabilir Roketler

spacex

Sizin de bildiğiniz üzere roketler bir kez kullanılmak üzere yapılırlar ve bu da uzay araştırmalarını çok daha maliyetli bir hale getirerek belki de bizi büyük keşifler yapmaktan alıkoyar. Ancak Dünya’da teknolojiye yön veren firmalardan biri olan Tesla, uzaydan geldikten sonra iniş yapabilen tekrar kullanılabilir roket çalışmalarında başarılı olarak uzay araştırmaları için oldukça büyük bir başarı kazanmıştır. Ayrıca hali hazırda bulunan bir ürünün ihtiyacı olan bir mekanizmayı geliştirerek ürün inovasyonu gerçekleştirmiştir diyebiliriz.

Havadan Gelen Güç!

xiaomi

İnternet bağlantısına sahip bütün cihazlar batarya ya da bir güç bağlantısına ihtiyaç duyarlar. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte bu değişebilir. Kablosuz olarak güç transfer etmek yeni bir şey değil. Ancak bugüne kadar bahsettiğimiz güç transferi çok düşük boyutlarda olduğu için ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyordu. Bu durumun 2-3 yıl içerisinde değişmesi beklenirken, artık internete bağlanan cihazlarımızı Wi-Fi sinyali gibi havadan şarj edebileceğimiz öngörülüyor.

Sıra Dışı Akıllı Cüzdan: Volterman

volterman

Volterman isimli bu sıra dışı cüzdan, içerisinde pek çok teknolojiyi barındırıyor. Cüzdanda unutkanlığa ve hırsızlığa karşı önlemlerin olmasının yanı sıra global GPS özelliği ile cüzdanı unuttuğunuz ya da kaybettiğiniz zaman anında yerini belirleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonlarla da entegre olan bu cüzdan, kablosuz şarjı da destekliyor.

Elektrik Üreten Güneş Panjurları

gunes panel

Girişimci Yevgen Erik tarafından üretilen bu panjurlar güneş enerjisini kullanarak küçük bir ofisin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Perdelerin güneşi engellemek için üretildiğini düşündüğümüzde ve perdelere böyle bir misyon yükleyerek çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ve aynı zamanda maddi olarak avantajlar sağlayan bu ürün belki de gördüğümüz en başarılı ürün inovasyonlarından biridir.

Gravity Ağırlıklı Battaniye

gravity

Uyku kalitesini arttırmak, kaygı ve stres seviyesini düşürmek için tasarlanan bu battaniye; vücut ağırlığınızın yüzde onu olacak şekilde tasarlanmış. Vücudunuza yaydığı eşit ağırlıkla sinir sisteminiz üzerinde sanki biri size sarılıyormuş gibi etki yaratan bu battaniye seratonin ve melatonini arttırıyor.

Yorum Yap