İş ve İşyeri ile ilgili 28 Liderlik İstatistikleri - Archerson

İş ve İşyeri ile ilgili 28 Liderlik İstatistikleri


Etkili bir lider iş için önemlidir, ancak etkili bir lider çalışanların mutluluğunu ve moralini de etkileyebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki liderlik istatistiklerinin de gösterdiği gibi, birçok şirket için uygun bir lider bulmak zordur.

 

Genel Liderlik İstatistikleri ve Gerçekler

 1. Çalışanların %50’si, işten ayrılmalarının ana nedeni olarak kötü liderlik ve yönetimi gösteriyor.
 2. İnsanların %79’u takdir görmedikleri için işlerinden ayrılıyor.
 3. Her 4 şirketten 3’ü liderliğin geliştirilebileceğini bildiriyor.
 4. Şirketlerin sadece %11’i güçlü bir liderliğe sahip olduklarına inanıyor.
 5. Tüm iş liderlerinin sadece %10’unun liderlik için doğal bir yeteneğe sahip olduğuna inanılıyor.
 6. Şirketlerin %80’i ilgili liderlik becerilerine sahip çalışanları bulmakta zorlanıyor.
 7. Şaşırtıcı bir şekilde liderlerin %40’ı işlerinin ilk 18 ayında başarısız oluyor.

isyeri liderlik 1 e1653296800218

Liderlik ve Cinsiyet, Irk, Yaş İstatistikleri

 1. CEO’ların sadece %20’si kadın. Bununla birlikte, kadınlar aynı zamanda yönetimsel ve profesyonel rollerin de %52’sini oluşturmaktadır.
 2. İnsan kaynakları yöneticilerinin %74,2’si kadındır.
 3. Tüm Fortune 500 şirketlerinden sadece %8.2’sinde kadın CEO’lar var.
 4. Fortune 500 listesinde sadece 4 siyahi CEO var. Bu CEO’lardan ikisi kadın.
 5. Bir CEO’nun ilk işe alındığında ortalama yaşı 54,1’dir.
 6. CEO’ların %42’si çeşitliliğin önemli olduğuna inanırken, %10’u çeşitlilikte hiçbir değer görmüyor.

isyeri liderlik 2

İş Liderliği Gelişim İstatistikleri

 1. Kuruluşların %83’ü liderlik eğitiminin önemli olduğuna inanıyor.
 2. Ancak, ABD’deki işletmelerin yalnızca %5’i tüm çalışanlarına liderlik ve gelişim eğitimi sunmaktadır.
 3. Y kuşağının %63’ü şirketlerinin liderlik gelişimine yatırım yapmadığını düşünüyor.
 4. ABD liderlik eğitimine 165,3 milyar dolar harcadı.
 5. Liderlik eğitiminden geçen çalışanlar, performanslarında %20 artış gösteriyor.
 6. Yöneticilerin %58’i herhangi bir yönetim eğitimi almamıştır.

 

Liderlikte Tükenmişlik Sendromu İstatistikleri

 1. Liderlerin yaklaşık %60’ı günün sonunda kendilerini tükenmiş hissediyor.
 2. Tükenmişlik sendromu yaşayan liderlerin %44’ü şirketlerini değiştirmeye eğilimlidir.
 3. Şirketlerin sadece %59’u çalışanların tükenmişlik sendromu yaşamasını önlemek için proaktif önlemler alıyor.

isyeri liderlik 2

Etkili Liderlik İstatistikleri

 1. Liderlerin %47’si, şirketlerinin geleceğine hazırlanmanın bir numaralı yolunun birden fazla iş senaryosuna odaklanmak olduğunu söylüyor.
 2. Liderlerin %4’ünün hiçbir programı veya liderlik planı yok.
 3. Bir liderin sahip olabileceği en önemli beceri empatidir (%17). Diğer beceriler arasında alçakgönüllülük (%15) ve öz farkındalık (%7) bulunmaktadır.
 4. Güç temelli bir yaklaşıma sahip liderlerin karı %29, müşteri bağlılığını %7 ve çalışan bağlılığını %15 artırdığı görülmüştür.
 5. Çalışanların %22’si yöneticilerinin şeffaf olduğuna inanırken, yöneticilerin %40’ı aynı şeye inanıyor.
 6. Şirket içinde bir lideri işe almak, dışarıdan işe almaktan %25 daha yüksek bir başarı oranına sahiptir.

 

Gerçekler

isyeri liderlik 3

İnsanların yüzde kaçı lider?

Nüfusun sadece %10’u ekiplerini büyütmek, harekete geçirmek ve cesaretlendirmek için zihniyete sahip doğuştan liderler olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, insanların %20’si bazı liderlik becerileri belirtileri gösteriyor. Doğru eğitim ile bu insanlar etkili liderler olabilirler.

 

Çalışanların yüzde kaçı liderlerine güveniyor?

Çalışanların yalnızca %63’ü CEO’larına ve yönetici liderlik kurullarına güveniyor.

Birçok çalışan haksızlığa uğradığını hissederken, diğerleri şirketin geleceği hakkında umutlu veya cesaretli değil. Bu, düşük performansa (çalışanların %53’ü aynı fikirde olmadıkları kişileri dinlemez) ve yüksek çalışan devir hızına (insanların %50’si kötü yönetim nedeniyle işten ayrılır) yol açabilir.

 

Liderlerin yüzde kaçı etkili?

Çalışanların yaklaşık %71’i liderlerinin şirketi başarılı bir şekilde yönetebileceklerine inanmıyor. %82’si iş hedeflerine ulaşamayacaklarına inanırken, %81’i şirket içi yetenek geliştirmeye yeterince yatırım yapmadıklarını düşünüyor.

Sonuç

Birçok işletme etkili yöneticiler ve liderler bulmakta zorlansa da liderlik bir şirketin başarılı olması için esastır. Şirketler, çeşitliliğe ve eğitime odaklanarak ve tükenmişlik sendromunu azaltarak, tüm çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamı geliştirebilir.

Yorum Yap