Kriz Döneminde Liderlik - Archerson

Kriz Döneminde Liderlik

Kriz Döneminde Liderlik

KRİZ DÖNEMİNDE LİDERLİK Küreselleşen ve gelişen dünyada krizlerin varlığını yadsımak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Değişen ekonomi dengeleri, enflasyon gibi global ve yerel faktörler kadar ; şirket tabanlı krizlerin çıkması herkesi korku ve endişeye sürüklemektedir. Ancak hiç şüphesiz kriz ortamından gerek psikolojik gerek ekonomik olarak en çok etkilenenler liderlerdir. Yöneticilerin kriz yönetiminde etkin rol alamamasının asıl sebebi, her yöneticinin liderlik vasfını taşımıyor olmasıdır. Olası bir kriz anında ya da krizin tam da ortasında ‘’liderlik’’ vasfı taşıyan kimsenin kriz anını öncesinde fark edebilmesi ve engelleyebilmesi beklenir çünkü liderlerin asıl potansiyelini ortaya koyduğu an, kriz anıdır.Analiz yapma güçleri ve olaylara çözüm bulma kabiliyetleri sayesinde kriz anını tamamen engelleyemeyecek bile olsalar, en az hasarla süreci atlatabilirler. Hiç şüphesiz ki krizler, şirketlerin ve olağan işleyişin değişmesi için bir fırsattır.Bu kriz anını ‘’fırsat anına’’ çeviren liderler rakiplerinden ve sektörden bir adım önde olacaktır. Krizlerin liderler üzerindeki olumsuz etkisini kırmak ve liderlerin kriz yönetimini kolaylaştırmak için sunduğumuz 4 yol : 1- DURUMU KABULLENİN. Kriz sürecinde karamsarlık ve endişe duyguları egemen rol oynar. Sürecin ne yöne doğru gittiği belli olmadığı için sakin kalıp düşünmelisiniz. Bir lider olarak, durumu kabullenmek her şeyin başında yer alıyor çünkü sürecin var olduğunu ve hızla geliştiğini kabullenmeden ve anlayamadan, çözüm üretebilmeniz neredeyse imkansız hale gelecektir. Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ve bu değişimi kabullenemeyenler hiçbir konuda başarı sağlayamayacaktır. 2- UNUTMAYIN,BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR. Her ne kadar birikiminiz ve sorunları çözme yeteneğiniz sizi diğer iş arkadaşlarınızdan ayırsa da, bütün bu kriz ortamını tek başınıza sırtlanmaya çalışmayın. Fikirlerine güvenebileceğiniz ve size yardımcı olacağını düşündüğünüz çalışma arkadaşlarınızdan bir ekip kurun. Krizin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve bu durumun şirketi hangi noktaya götürebileceğini açıklayın. Ekip olarak beyin fırtınası yapıp, sürecin nasıl yönetilebileceği hakkında fikir alışverişinde bulunun. 3 – ANALİZ YAPIN.

Sizi lider yapan en önemli özellik durumları algılayabilme ve bunun sonucunda etkili çözümler üretebilmeniz. Sürecin varlığını kabullendikten sonra, olası durumları göz önünde bulundurun. Konu ile ilgili makaleleri okuyun ve iyi analiz edin. Şirketinize nasıl etkilerinin olduğunu ya da olacağını gözlemleyin. Sadece anı kurtarmak için değil, tüm kriz sürecini hasarsız atlatmanızı sağlayacak planlamalar yapın. Gelecekte yeniden bir kriz oluşma ihtimaline karşı kriz planması üzerinde çalışın. 4- LİDERLER İÇİN KRİZ, BİR FIRSATTIR. Krizin temelini çözümleyip kabullendikten sonra, liderlik kimliğinizin size kattıkları sayesinde krizi fırsata çevirmek oldukça mümkün bir hal alabilir. Çoğu şirket için kriz dönemleri, bir dönüm noktası olabilir. Gereksiz yere maliyet çıkaran işler gözden geçirilir ve bunun yerine kar marjı sağlayacak işler hayata geçirilir. Krizler, şirketleri değişime zorlar. Müşteri ilişkilerinde yeni adımlar atılır, liderlerin karşılarını çıkan her engel onları daha da motive eder. Kriz ne kadar sürecek olursa olsun, bir lider olarak süreci doğru yürütmek hem şirket hemde ekonomik denge adına oldukça önem taşır. Asıl önemli olan durumu kabul etmek ve elimizden geleni yapmaktır. Buhrana yol açmadan doğru ve temel yollar ile krizi aşmak, liderleri ve şirketi bir sonraki evrede daha güçlü yapacağı gibi, diğer olası kriz ortamlarında tecrübe edinmemizi sağlar.

Yorum Yap