07/01/2021

Şirketlerle ile ilgili sahte belgelerin oluşturulması ve birtakım işlemlerde kullanılabiliyor olması hem şirket sahiplerinin hem de kamunun üzerinde durduğu ve bazı önemli önlemler aldığı bir konudur. Bu önlemlerin en başında ise şirketlerin noter onaylı aldığı belgelerdir. Yetkili kişi veya kişilerin almış olduğu bu belgelerden en önemlisi ise ‘’İmza sirküsü’’dür. İmza sirküsü ; yetkili kişi veya kişilerin imzaları ile, şirketlerini güvence altına alan, sahte belge oluşumunu engelleyen, yetkili kişilerin kim veya kimler olduğunu resmi olarak tasdikleyen noter onaylı bir belgedir.Bu belge ile birlikte, yetkisi olmayan kişilerin imza atması, dolandırıcılık gibi faaliyetlerde bulunması engellenmiş olur. İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN BİLGİLER NELERDİR? Şirket ve tüzel kişi olarak yer alan bilgiler değişiklik gösterir.Bununla birlikte unvan veya kurumun adı, adres bilgisi, ticaret sicil kaydı numarası,imza örnekleri,kurumun temsil ve yetki biçimi yer alır. İMZA SİRKÜSÜ NASIL ALINIR? İmza sirküsü doğrudan yetkili kişinin notere gidip birtakım evraklar aracılığıyla başvurmasıyla birlikte, gerekli koşullar sağlandığı taktirde belirli bir ücret karşılığında alınmış olur. İmza sirküsünü almak için gereken adımlar şu şekildedir :

  • Belgenin alınabilmesi için talep edilen belgeleri hazırlayın.Bu belgeler kimlik kartınız ve kopyası, şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil gazeteniz ve vergi levhanızdır.
  • Belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra, notere gidip imza sirküsü talebinde bulunmanız gerekmekte.
  • Noter tarafından gerekli belgeler hazırlanır ve yetkili kişi veya kişilerin 3 adet imza örneği alınır.
  • Belgeler doldurulup imza örneği alındıktan sonra gereken ücret ödemesi yapılır ve işlem tamamlanmış olur. İMZA SİRKÜSÜ NE İŞE YARAR?
  Doğrudan yetkili kişinin talepte bulunması ile birlikte alınan imza sirküleri, noter onaylı olmasından ve resmi bir belge niteliği taşımasından dolayı oldukça önemlidir. Alınan bu belge ile birlikte, bir çok olumsuz durumun da önüne geçilmiş olunur.Asıl yetkilinin kim olduğunu anlayabilmemiz ile birlikte; sahte belgecilik faaliyetleri, kurum ve yetkililerin imzalarını kullanarak birtakım işler yapılması, yetkilinin ve kurumun resmi bir şekilde güvence altına alınması için son derece önemli bir rol oynar.